GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  âp Hòa Lộc 1, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Email:  thcsxuanhoa2@pgdkesach.edu.vn

Điện thoại: 01223324444

1/ Lịch sử thành lập trường

    Trường Trung học cơ sở Xuân Hoà 2 được thành lập theo Quyết định số 563/QĐ-UB, ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Uỷ ban Nhân dân (UBND) huyện Kế Sách, tiền thân là trường Phổ thông cơ sở Xuân Hoà 1; trường tọa lạc trên địa bàn ấp Hòa Lộc 1, xã Xuân Hoà, thuộc vùng nông thôn sâu của huyện Kế Sách, là nơi tiếp giáp với tỉnh Hậu Giang nên thu hút con em của tỉnh bạn đến học; cư dân xung quanh trường thuộc nhiều tôn giáo khác nhau như: Thiên Chúa, Cao Đài, Phật Giáo nên đời sống tinh thần của người dân và học sinh nơi đây khá đa dạng.

    Trường được xây dựng kiên cố từ năm 2000, qua quá trình phấn đấu, trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định số 342/QĐTC-CTUBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 và Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

2/ Huân huy chương

    Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến từ năm 2004 đến nay

    Đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc các năm 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017

3/ Cơ cấu tổ chức nhà trường

  a) Ban giám hiệu và các hội đồng:

    Trường có 1 Hiệu trưởng, 01 phó Hiệu trưởng cùng các hội đồng như: hội đồng trường, hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn;

  b) Tổ chức Đang, đoàn thể:

    Trường có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam với 14 đảng viên

    Tổ chức Công đoàn có 38 CĐV

    Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: có 14 đoàn viên

    Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: có 448 đội viên;

  c) Tổ chuyên môn, tổ Văn phòng:

    Trường có 06 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng .

4/ Cơ sở vật chất

  a) Tổng số phòng

    Tổng số 20 phòng và 1 Hội trường, chia ra: 1 Văn phòng, 1 phòng Thiết bị, 2 phòng thí nghiệm thực hành, 1 phòng Tin học, 1 phòng Hội đồng, 1 phòng tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, 1 phòng Thư viện, 1 phòng  truyền thống, 1 phòng y tế học đường, 10 phòng học. Tất cả các phòng đều được bảo quản và sử dụng tốt.

  b) Bàn ghế

    Bàn ghế GV: 13 bộ, bàn làm việc: 16, bàn vi tính 21; bàn thí nghiệm thực hành: 15; bảng chống loá: 14; bàn ghế HS: 230 bộ (loại 2 chỗ ngồi); tủ trưng bày: 5; tủ sắt: 8. Bàn ghế, bảng trang bị đúng quy cách, đủ cho các hoạt động.

  c) Thiết bị dạy học

    + Thiết bị dạy học: Khối 6: 1 bộ, Khối 7: 2 bộ, Khối 8: 2 bộ, Khối 9: 1 bộ;

   + Thiết bị khác: Tổng số máy VT: 26, trong đó máy văn phòng: 05; máy phục vụ giảng dạy: 21; máy chiếu: 1; bộ tăng âm: 2, tivi: 2, đàn Oran: 2.